Wie zijn we

De Partij voor Lokaal Maatwerk (PvLM) is een lokale politieke partij, die bestaat uit nieuwe mensen met een frisse kijk op de politiek, maar ook uit mensen die al langer in de politiek actief zijn. Onder leiding van voorzitter Ans Putman, met 20 jaar raadservaring, zetten wij ons in voor de belangen van de burgers van de gemeente Doetinchem. Wij zijn als lokale partij vrij van landelijke partij invloeden en zodoende kunnen we puur kijken wat voor de inwoners van onze gemeente van belang is en daar op sturen.

Waar staan we voor

Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek en we richten ons puur op de lokale situatie, zonder daarbij beïnvloed te worden of onder druk te worden gezet door een landelijke achterban of landelijke partijdiscipline. Plaatsgebonden situaties en problemen vereisen namelijk lokale zienswijzen, initiatieven en ervaringsdeskundigheid om tot passende oplossingen te komen. Iedere dorpskern of kleinere gemeenschap binnen de gemeente kent weer unieke vraagstukken en heeft een eigen identiteit, mogelijkheden, behoeften en wensen. Hieraan willen wij zo veel mogelijk tegemoetkomen door met de menselijke maat te meten en in de geest van de burgers van de gemeente Doetinchem te handelen. We hebben een sterk sociaal hart en we houden een vinger aan de pols van de lokale politiek en, waar nodig, ook een hand op de knip. We maken een Doetinchemse vertaalslag van landelijke formules en we leveren en ondersteunen lokale initiatieven. Lokaal maatwerk, dus.