Bouwen en wonen

De PvLM wil de gemeente Doetinchem aantrekkelijker maken als woongemeente om onze functie als centrumgemeente van de Achterhoek te kunnen behouden. Om een vitale en dynamische woongemeente te zijn is het van belang om jongeren aan ons te binden. Ook voor ouderen is er ruimte voor verbetering, in de stad, de dorpen, de buurtschappen en de wijken van onze gemeente.

Enkele speerpunten:

  • Er zijn afspraken gemaakt met regiogemeenten in het kader van het aantal te bouwen woningen. Het is daarom belangrijk om in overleg met degene die gaat bouwen goed te kijken wat de actuele vraag is, maar ook naar de toekomst te kijken en daarop te anticiperen. Vraag en aanbod moet in evenwicht zijn.
  • De PvLM is niet tegen nieuwbouw, maar wij vinden wel dat er eerst goed gekeken moet worden naar wat er al is en naar wat we echt nodig hebben. Historische gebouwen en bestaande voorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.