Cultuur, sport en recreatie

Enkele speerpunten:

  • De gemeente maakt in onze ogen nog te weinig gebruik van de mooie plekken aan de Oude IJssel. Daar liggen nog kansen en die moeten we gaan benutten. We moeten initiatieven ondersteunen en zo nodig faciliteren.
  • Er worden in het centrum van Doetinchem al aardig veel evenementen georganiseerd. Hier hoeft wat ons betreft de gemeente niet extra in te investeren, maar mocht dit toch nodig zijn om meer leven in het centrum te krijgen dan valt er met ons hierover te praten.
  • De Muziekschool, Amphion en Gruitpoort hebben bezuinigingen opgelegd gekregen, net zoals veel andere instanties en verenigingen. De verwachting is dat deze bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden binnen het cultuurbedrijf. Hier zijn al stappen voor gezet en wij wachten af hoe ze dit gezamenlijk vorm gaan geven.
  • Veel stichtingen en verenigingen hebben de schouders er de afgelopen jaren eronder moeten zetten en zijn erg creatief geworden, daar hebben wij veel bewondering voor. Ook voor hen blijven we ons inzetten.
  • Het is belangrijk dat alle burgers die dat willen kunnen sporten of andere activiteiten. Initiatieven die dat voor ogen hebben, zoals het meedoenarrangement, ondersteunen wij van harte.