Duurzaamheid, natuur en milieu

Het doel is om de gemeente Doetinchem in 2030 energieneutraal te laten zijn. Er worden al maatregelen genomen om dit te realiseren, maar er moeten nog grote slagen gemaakt worden. Wij vinden dat we als gemeente daarom meer maatregelen moeten nemen om een duurzame gemeente te worden.

Enkele speerpunten:

  • Wij zijn op voorhand niet tegen het plaatsen van windmolens, omdat je zo veel groene energie kunt genereren. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat eerst de infrastructuur voor groene energie op orde moet zijn en dat dit niet ten koste mag gaan van bewoners en kwetsbare natuur. Daarom zien wij op dit moment geen geschikte plekken in de gemeente voor megawindmolens.
  • Er moeten subsidies verleend worden aan mensen die hun huis duurzaam willen maken. Wel onder voorwaarden.
  • Wij vinden niet dat alleen huishoudens met een laag inkomen subsidie moeten krijgen. Bij een financiĆ«le stimulans zullen mensen eerder over gaan tot verduurzamen van hun huis.
  • Wij vinden dat we de burgers moeten blijven motiveren om het afval te scheiden, maar niet onder dwang en het moet niet tot extra kosten leiden. En daarnaast moeten we het onze burgers niet te ingewikkeld maken.
  • De gemeente heeft de laatste jaren flink bezuinigd op groenonderhoud. Nu het wat beter gaat mogen we hier wel weer wat meer geld voor uit gaan trekken. Samenwerking met de inwoners op dit gebied willen we graag (blijven) stimuleren.
  • Rondom Doetinchem zijn veel veebedrijven. Wat ons betreft zitten we zo onderhand wel aan de limiet. Voor een gedeelte van de gemeente is er sprake van geurhinder (met name de geur van ammoniak) en dat is voor ons een reden om stop te zeggen tegen nog verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij.
  • Vrij liggende grond mag van ons vrijgemaakt worden voor kleinschalige stadslandbouw.