Onderwijs en jeugd

Voor de toekomst van ieder kind is een goede opleiding van groot belang. Onze gemeente heeft veel goede scholen, van basisschool tot HBO school en daar mogen we trots op zijn. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd in scholen. Maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen en dan met name de vraag:

Hoe kunnen we zorgen dat ieder kind met een diploma de school verlaat en daarna ook nog een baan vindt in hetgeen waar ze voor geleerd hebben?

Hier wordt door verschillende instanties al hard aan gewerkt en dit willen we graag blijven ondersteunen.

Enkele speerpunten:

  • Extra aandacht moet er zijn voor alle jongeren die moeilijk op eigen initiatief aan een baan kunnen komen, door welke reden dan ook. Zij verdienen de ondersteuning die ze nodig hebben en dat willen we graag ondersteunen.
  • Schoolzwemmen hoeft van ons alleen opgepakt worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We hebben begrip voor het feit dat veel onderwijzers schrikken voor de verantwoording die dat met zich mee brengt.
  • Wij vinden dat in speeltuinen niet gerookt hoort te worden. Dit kan afgedwongen worden door een rookverbod, maar dit is wel moeilijk te handhaven.