Veiligheid

Enkele speerpunten:

  • Wij vinden dat de politie hard op mag treden tegen mensen die overlast geven of zich op een asociale manier gedragen, de tijd van pappen en nat houden is wat ons betreft voorbij.
  • Over cameratoezicht in het uitgaansgebied valt met ons te praten, de kosten moeten wel tegen de baten opwegen. Daarnaast hebben winkeleigenaren en uitbaters vaak zelf al voor cameratoezicht gezorgd.
  • Wij zijn voor het legaliseren van wietteelt. Wij willen namelijk af van de achterdeurproblematiek die bij coffeeshops spelen en helemaal verbieden is in onze ogen niet de juiste optie. Dit betekent niet dat wij vinden dat iedereen thuis maar wiet mag gaan telen, hier moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. Wij zien het nut van een goed gerunde coffeeshop in. Zo heb je controle op de kwaliteit van de middelen en ga je de illegale handel tegen met alle problemen die daar aan vast zitten. Dit wil niet zeggen dat dan alle problemen opgelost zijn, maar die zullen in onze ogen wel verminderen.
  • Voor het afsteken van vuurwerk moeten in de gemeente centrale locaties komen en de rest moet vuurwerkvrij worden. Er zijn namelijk te veel mensen en dieren die er hinder van ondervinden.