Speerpunten

  • Luisteren naar en overleggen met inwoners
  • Eerst de infrastructuur voor groene energie in orde voordat we verder kijken
  • Een afvalbeleid dat haalbaar en betaalbaar is voor iedereen
  • Iedereen moet de zorg en hulp krijgen die nodig is
  • Geen huisjesmelkers
  • Behoud van een groen en leefbaar buitengebied
  • De dorpen aantrekkelijk houden om in te wonen voor jong en oud
  • Het vereenvoudigen van regelgeving